Danh Mục Thông Tin
Ngôn ngữ sử dụng | Language use


Tìm Kiếm Nhanh Theo Kích Thước Gạch

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

tong dai gach granitePhòng hành chính : 02283.847.872
tong dai gach granitePhòng kinh doanh : 02283.671.879
tong dai gach granitePhòng kế hoạch    : 02283.670.011
tong dai gach granitePhòng kế toán       : 02283.667.003
FAX: 02283.847.871
Phục vụ trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7
Previous Next

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH GRANIT NAM ĐỊNH
Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông

(Chương trình tổ chức đại hội cổ đông năm 2020)

THƯ MỜI THAM DỰ

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI


MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ


MẪU GIẤY ỦY QUYỀN


Vào lúc:11:25 17/08/2020

Hotline: 02283.847.872 - Fax:02283.847.871
Email: info@gachvid.com.vn - kehoach@gachvid.com.vn - phongtchc@gachvid.com.vn.
Copyright © 2011 by www.gachvid.com.vn.