Danh Mục Thông Tin
Ngôn ngữ sử dụng | Language use


Tìm Kiếm Nhanh Theo Kích Thước Gạch

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

tong dai gach granitePhòng hành chính : 02283.847.872
tong dai gach granitePhòng kinh doanh : 02283.671.879
tong dai gach granitePhòng kế hoạch    : 02283.670.011
tong dai gach granitePhòng kế toán       : 02283.667.003
FAX: 02283.847.871
Phục vụ trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7
Previous Next

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH GRANIT NAM ĐỊNH
Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông

(Chương trình tổ chức đại hội cổ đông năm 2019)

THƯ MỜI THAM DỰ


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI


MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ


MẪU GIẤY ỦY QUYỀNVào lúc:03:15 03/04/2019

Hotline: 02283.847.872 - Fax:02283.847.871
Email: info@gachvid.com.vn - kehoach@gachvid.com.vn - phongtchc@gachvid.com.vn.
Copyright © 2011 by www.gachvid.com.vn.