Danh Mục Thông Tin
Ngôn ngữ sử dụng | Language use


Tìm Kiếm Nhanh Theo Kích Thước Gạch

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

tong dai gach granitePhòng hành chính : 02283.847.872
tong dai gach granitePhòng kinh doanh : 02283.671.879
tong dai gach granitePhòng kế hoạch    : 02283.670.011
tong dai gach granitePhòng kế toán       : 02283.667.003
FAX: 02283.847.871
Phục vụ trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7
Previous Next

Họp bàn kế hoạch 6 tháng cuối năm và kế hoạch phát triển 5 năm tới.
Sáng ngày 2-7-2015, Công ty cổ phần gạch Granit Nam Định, họp bàn về 6 tháng cuối năm, và đưa ra chiến lược phát triển dài hơi trong 5 năm tiếp theo. Tham gia cuộc họp có ông Tổng Giám Đốc - Nguyễn Kim Túc chủ trì cuộc họp , Ông Trương Đức Chiến Phó Tổng Giám Đốc - Kế Toán Trưởng và Ông Khổng Quang Hưng Phó Tổng Giám Đốc - Phụ trách sản xuất.

        Ông Nguyễn Kim Túc - Tổng Giám Đốc ( ở giữa ) chủ trì cuộc họp.Ông Trương Đức Chiến - Phó Tổng Giám Đốc ( thứ 4 từ trái sang ).


Ông Khổng Quang Hưng - Phó Tổng Giám Đốc ( ở giữa bên phải ).

 

Vào lúc:03:13 02/07/2015

Hotline: 02283.847.872 - Fax:02283.847.871
Email: info@gachvid.com.vn - kehoach@gachvid.com.vn - phongtchc@gachvid.com.vn.
Copyright © 2011 by www.gachvid.com.vn.