Danh Mục Thông Tin
Ngôn ngữ sử dụng | Language use


Tìm Kiếm Nhanh Theo Kích Thước Gạch

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

tong dai gach granitePhòng hành chính : 02283.847.872
tong dai gach granitePhòng kinh doanh : 02283.671.879
tong dai gach granitePhòng kế hoạch    : 02283.670.011
tong dai gach granitePhòng kế toán       : 02283.667.003
FAX: 02283.847.871
Phục vụ trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7
Previous Next

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Chương trình "ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015"

 

Thư Mời Tham Dự

gach granite thư mời cổ đông 2015
 

Chương Trình Đại Hội

gạch granite đại hội cổ đông 2015 chương trình
 
 

Biểu Mẫu Giấy Đăng Ký

gạch granite nam định giấy đăng ký đại hội cổ đông 2015
 

Biểu Mẫu Giấy Ủy Quyền

gạch granite nam định giấy ủy quyền đại hội cổ đông 2015

Vào lúc:09:21 17/04/2015

Hotline: 02283.847.872 - Fax:02283.847.871
Email: info@gachvid.com.vn - kehoach@gachvid.com.vn - phongtchc@gachvid.com.vn.
Copyright © 2011 by www.gachvid.com.vn.